Kansenpas

Als Scouts Ninove willen wij een jeugdbeweging voor elke jonge Ninovieter toegankelijk houden!
Wij steunen dan ook volop het project van de kansenpas. Meer informatie over de kansenpas is ook te vinden in pdf-formaat.

Cultuur is een recht voor iedereen, maar er zijn soms drempels

Mensen die het moeilijk hebben, willen ook wel eens naar de film of theater, of naar de jeugdbeweging of de sportclub gaan . Of ze willen gaan zwemmen met het ganse gezin. Het beleven van cultuur is een grondrecht voor elke burger. Toch bestaan er vandaag voor sommige mensen nog heel wat drempels. Enerzijds is de kostprijs van de activiteiten een financiële drempel. Anderzijds is er het gevoel van uitsluiting, van niet te horen bij de groep van mensen die wel kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Iemand van de Vierdewereldgroep van Aalst getuigt: “Cultuur haalt je uit je isolement, uit de schaamte. Als je geen geld hebt, sluit je jezelf op. Door aan cultuur te doen, durf ik meer. Ik heb meer respect voor mezelf gekregen. Ik heb het gevoel veel meer écht te leven nu.”

Wat is een kansenpas en hoe werkt het?

Om deze drempels weg te werken, voerde Ninove op 1 januari 2011 de kansenpas in. De kansenpas is een kaart, die mensen met een laag inkomen (armoederisicogrens) in staat stelt om aan een vast en gunstig tarief deel te nemen aan cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten, zowel in gezinsverband als op school. Momenteel geldt de kansenpas alleen voor het aanbod van de diensten sport, jeugd en cultuur van de stad. In de toekomst zullen alle sport-, jeugd- en culturele verenigingen van de stad hun activiteiten tegen het kansenpastarief aanbieden aan kansenpasgebruikers. Voor een activiteit van maximum een halve dag (vb. een voorstelling in De Plomblom) betalen kansenpashouders 1,50 euro. Een dagactiviteit (vb. een uitstap) kost 3 euro. Voor meerdaagse activiteiten (vb. speelpleinwerking, weekend of kamp met de jeugdbeweging) betaalt de gebruiker van een kansenpas 25 % van het normale tarief. Momenteel hebben meer dan 300 mensen een kansenpas. De kansenpas komt tegemoet aan de behoefte van mensen met een beperkt inkomen, om ook aan cultuur en vrijetijdsbesteding te kunnen doen, vaak samen met de kinderen.

Unieke samenwerking

De kansenpas is het resultaat van een unieke samenwerking tussen het stads¬bestuur, de cultuur-, jeugd- en sportdienst van de stad, het zwembad De Kleine Dender, het cultuurcentrum De Plomblom, de bibliotheek, het OCMW en de welzijnsorganisatie Teledienst Ninove. Teledienst helpt, in overleg met de organiserende stadsdiensten en het OCMW, mensen een kansenpas aan te vragen en stimuleert hen deel te nemen aan de aangeboden activiteiten. Binnenkort verschijnt een overzicht van alle activiteiten die in aanmerking komen. De organiserende stadsdienst en het OCMW staan in voor de financiële ondersteuning. Het OCMW en/of Teledienst onderzoekt samen met de aanvrager of voldaan wordt aan de criteria voor een kansenpas. Na goedkeuring van de aanvraag zorgt de cultuurdienst van de stad voor de uitreiking van de kansenpas.


Jeugddienst

Ninove

Parklaan 1
9400 Ninove
054/31.05.00
jeugd@ninove.be


Teledienst

VZW

Oude Kaai 11
9400 Ninove
054/32.24.54
Teledienst.ninove@skynet.be


OCMW

Ninove

Burchtstraat 50
9400 Ninove
054/51.53.98
Kelly.vanlaere@ocmw.ninove.be