Verkenners


Beste verkenner, ouder(s), en sympathisant

Het laatste boekske van het scoutsjaar is alweer aangebroken. Wat is het toch weer snel gegaan! Een boekske met opnieuw iets minder vergaderingen door examens en blok, maar wel nog leuke ontspanning op zaterdagavond. Om het einde van de examens te vieren is er dan de ideale gelegenheid op onze Zomerjinbar. Verder treffen we ook een aantal voorbereidingen voor het kamp zoals de kampschilden maken en de camion inladen. Natuurlijk gevolgd door het zomerkamp zelve!

Stevige Linker

Tuur, Luka, Van Baelen, Zwin en Pitjesbak