Verkenners


Beste verkenner, ouder(s), en sympathisant

Het 1ste (volledige) boekske van 2023 staat voor de deur. Eerst en vooral nog mijn beste wensen en een gelukkig jaar. De leiding heeft ook eindelijk gedaan met de examens dus we staan weer volledig ter jullie beschikking. Hopelijk viel de vervangleiding wat mee en hebben jullie ons niet te veel moeten missen. Dit boekske zal vooral in teken staan van onze fuif 50 KOPPEN TD dat doorgaat in ons lokaal op 31 maart. Hiervoor zullen we heel wat sponsoring moeten ophalen en andere voorbereidingen treffen. Verder zullen we ook onze leefweek organiseren. Deze zal doorgaan van woensdag 15 februari tot zaterdag 18 februari. De brief met alle info volgt via Facebook.

Stevige Linker

Tuur, Luka, Van Baelen, Zwin en Pitjesbak